Tấm PVC cẩm thạch

Tấm PVC cẩm thạch

Như tự nhiên 100%